Naša škola má od 01.02.2021 novú web stránku !!!

Klik na link :  www.zspolnavk.edupage.org

 

 

Vízia školy

Škola preferujúca rovnosť šancí, škola, v ktorej každý žiak môže  byť lepším a zodpovedný  za svoj rozvoj.

 

Hodnoty školy

Máme ideály, v ktoré veríme, podľa ktorých sa správame a v duchu ktorých konáme.

 

Hlavné črty kultúry školy

D - dialóg, diskusia

E - efektivita, emócionálna podpora

L - líderstvo, lojalita

F - flexibilita, funkčnosť

I - iniciatíva, inovácia

N - nápaditosť, nachádzanie riešení

Oznam

Dobrý deň,

na základe Rozhodnutia ministra školstva z 2.3. 2021 a Manuálu - Návrat žiakov do škôl (od 8.3.2021) Vám oznamujem, že žiaci 1. - 4. ročníka naďalej pokračujú prezenčnou formou vo výchovno-vzdelávacom procese aj od 8.3. 2021. Vyučovania sa zúčastňujú prednostne žiaci, ktorých rodičia sú zamestnanci s nevyhnutným prezenčným výkonom práce a žiaci, ktorí nemajú podmienky a prístup k dištančnému vzdelávaniu. Výchovno-vzdelávacieho procesu sa budú zúčastňovať i tí žiaci, ktorí tieto podmienky nespĺňajú, resp. spĺňajú čiastočne, nakoľko personálne a kapacitné možnosti nám túto alternatívu umožňujú.

Prezenčného vyučovania sa zúčastňujú i žiaci 9. ročníka (v malých skupinkách), ktorí nemajú podmienky a prístup k dištančnému vyučovaniu.

Prajem pekný deň.

S pozdravom R. Mináriková

 

Na stiahnutie:

Návrat do škôl  2021 aktualizovaný k 8.3.2021: manual-aktualizovany-k-8.3..pdf (969135)

 

 
 

Oznam

Vážení rodičia!
Keďže minister školstva, vedy, výskumu a športu SR nevydal nové rozhodnutie, preto sa riadime podľa aktuálne platného Rozhodnutia z 8. februára 2021, čo znamená, že žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ chodia do školy tak ako doteraz. Tento stav platí do 5. 3. 2021 (do piatku).
Podmienkou je negatívny výsledok PCR testu alebo antigén. testu, ktorého platnosť je 7 dní (tieto isté podmienky platia i pre deti materských škôl).
Zatiaľ nie je podmienkou nástupu dieťaťa do školy, aby sa zákonný zástupca preukázal potvrdením od zamestnávateľa!
O aktuálnych rozhodnutiach MŠVVaŠ SR a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v našej základnej škole Vás budem informovať, akonáhle budú tieto informácie dostupné.

Všetkým želám krásny a pokojný zvyšok dňa.

S pozdravom R. Mináriková.

 

 

 

Vážení rodičia!

 

        Nástup žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ, Ul. Poľná 1 vo Veľkom Krtíši po jarných prázdninách je

22. februára 2021.

V prevádzke je  školská jedáleň.

Vyučovanie začína o 8,00 h a trvá do 12,00 h. Vyučovanie je v rozsahu 4 hodiny denne podľa stanoveného rozvrhu (ako pred jarnými prázdninami).

Od 12,00 je v prevádzke ŠKD (družina) do 16,00 h.

V prevádzke je ranná družina od 6,00 h.

Vstup žiak do školy je podmienený tým, že zákonný zástupca žiaka, ktorý žije v spoločnej domácnosti s dieťaťom sa preukázal negatívnym výsledkom PCR alebo antigénového testu a vypísal Čestné vyhlásenie.

Ak žiak nenastúpi na vyučovanie, zapíše sa do triednej knihy ako chýbajúci a hodiny bude mať ospravedlnené (túto skutočnosť oznámi zákonný zástupca triednej učiteľke). Domáce úlohy a preberané učivo sa doučí sám a požadované úlohy odovzdáva, vo vopred dohodnutom termíne, svojej triednej učiteľke. V prípade slabej spolupráce sa bude postupovať v zmysle pokynov MŠ SR.

 

U žiakov 5. – 9. ročníka stále prebieha dištančná forma výučby.

 

Želám všetkým krásny deň a všetci sa tešíme na ďalšiu spoluprácu!

 

Onedlho sa uvidíme.

 

 

 

S pozdravom                                                    Mgr. Renata Mináriková

                                                                             riaditeľka školy

Vo Veľkom Krtíši, dňa 18. 02. 2021

Aktualizovamé 19.2.2021

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti čestné vyhlasenie o bezinfekčnosti 19.2.2021.docx (26088)

Informácie pre dotknuté osoby suhlas-dotknutej-osoby.docx (30104)

                                                      

 

Oznam aktualizovaný 07.01.021 

Oznam riaditeľky školy ZŠ Poľná 1, Veľký Krtíš stiahnete tu :oznam-rodicia-7.1.2021.pdf (270691)

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 05.januára 2021 stiahnete tu:rozhodnutie-ms-5.1.2021.pdf (464436)

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 04.januára 2021 stiahnete tu: rozhodnutie-ms-4.1.2021.pdf (487784)

 

Dotazníkový prieskum pre nástup žiakov  na prezenčné vyučovanie stiahnete tu :

dotaznikovy-prieskum-pre-nastup-ziakov--na-prezencne-vyucovanie.docx (19336)

 Oznam RŠ ZŠ Poľná 1, Veľký Krtíš zo dňa 12.decembra 2020 stiahnete tu :

oznam-pre-rodicov-12.12.2020.pdf (517536)

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR zo dňa 11.decembra 2020 stiahnete tu :

rozhodnutie-ms-11.12.2020.pdf (467983)

 

Oznam 

Nové tlačivo o bezinfekčnosti a ďalšie informácie sa nachádzajú v priečinku COVID- 19 aktualizované 1.11.2020.

 

OZNAM pre rodičov! - Vážení rodičia!
V zmysle Rozhodnutia ministra školstva z 23. októbra 2020 žiaci II.stupňa 5.- 9.roč. ZŠ, Ul. Poľná 1 vo Veľkom Krtíši prechádzajú od 26.10.2020 na vyučovanie dištančnou formou.
Žiaci 1. - 4. ročníka naďalej pokračujú vo vyučovaní prezenčnou formou (sú v škole). V prevádzke je školský klub detí (družina) aj ranná i školská jedáleň.
V prílohe prikladám Rozhodnutie ministra školstva z 23. októbra 2020.
V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte triedneho učiteľa/ triednu učiteľku alebo na telef. čísle 047/48 310 56, 0903 896 699.
Želám Vám krásny deň a veľa trpezlivosti.

 S pozdravom Mgr. Renata Mináriková, riaditeľka školy.

Rozhodnutie MŠ z 23.10.2020.pdf (483883)

 

                                                                                                                

Hymna školy

Škola naša, škola milá,

veľa si nás naučila.

Čítať, písať, počítať,

každý z nás má niečo rád.

 

Riaditeľku dobrú máme,

za nič si ju my nedáme.

Naša škola základná,

to je moje dé-en-á.

 

Predmetov sa nebojíme,

hravo sa ich naučíme.

Učitelia sú tu príma,

každý niečo naučí ma.

 

Krúžkov je tu veru dosť,

veď ich máme pre radosť.

Keď sa povie Poľná jedna,

vždy pri srdci zahreje ma.

Program ALF

Naša škola zakúpila zábavný a interaktívny program ALF, pomocou ktorého sa žiaci jednoducho a efektívne testujú zo všetkých vyučovacích predmetov.

Link pre prihlásenie sa do online testovania: https://www.interactivetests.net/olt/www/sk/student/login?sid=3314

 

 

Čo by ste zlepšili na našej škole?

starbucks health care

Dátum: 07.12.2020 | Vložil: ElliotGlunk

newborn gas remedy [url=https://www.bizcommunity.com/Profile/acheterphentermine37.5mgen]https://www.bizcommunity.com/Profile/acheterphentermine37.5mgen[/url] ginkgo biloba herbal

Pridať nový príspevok