Záujmové útvary

Záujmové útvary v školskom roku 2019/2020: Záujmové útvary sú bezplatné, v rámci vzdelávacích poukazov.

Na škole prebiehajú nasledovné záujmové útvary:

 

Názov krúžku

Vedúci krúžku

1

Šikovníci

Mgr. Monika Pálová

2

Florbal/futbal ml. žiaci

Mgr. Marek Sikula

3

Florbal/futbal st. žiaci

Mgr. Marek Sikula

4

Angličtina hrou

Mgr. Anna Šlauková

5

Kreativ

Mgr. Erika Svitková

6

Loptové hry a korčuľovanie

Mgr. Klaudia Vajová

7

Počítačový krúžok

Mgr. Katarína Fónodová

8

Tvorivé dielne

Mgr. Tatiana Longauerová

9

Cvičenia z matematiky

Mgr. Viktória Mesárošová

10

Vševedko

Mgr. Oľga Györgyová

11

Malá kuchárka

Mgr. Oľga Györgyová

12

Kreativ 2. st.

Mgr. Mária Budaiová

13

S úsmevom do sveta

PaedDr. Lucia Nováková

14

Potulky slovenčinou

Mgr. Veronika Tóthová

15

Usilovné včielky

Mgr. Martina Buková