Olympiády a súťaže, projekty

Školský rok 2017/2018

 

"Čaro Vianoc" - SOŠ Želovce:

2. miesto

Natália Fábryová, Laura Tomišová, Kristína Székelyová - 8. A

 

Súťaž "Deň zručnosti" - Spojená škola Modrý Kameň:

Bianka Štiavnická, Nikola Beňová - 9. A

 

Geografická olympiáda:

Školské kolo:

5. ročník - Viktória Štefáneková,

6. ročník - Nicolas Jány, Matej Kušpál, Viktória Vajová, Bálint Vízi, Dominik Hudec, Tomáš Jardek, Kristína Kalamárová, Jakub Martinčok,

7. ročník - Miroslav Federl, Dávid Kukolík, Kristián Modrák,

8. ročník - Natália Fábryová, Patrik Kušpál,

9. ročník - Dorota Turoňová

 

Okresné kolo olympiády Slovenského jazyka a literatúry:

3. miesto - Dorota Turoňová 9. A

 

Vybíjaná - najmladší žiaci ZŠ:

4. miesto:

Ivan Samuel Andok, Liliana Bilická, Kristína Dobrocká, Ľudovít Ďurán, Bianka Galambová, Teodor Hodroš, Lucia Kováčová, Natália Krnáčová, Tamara Kurčíková, Jana Nikolová, Sebastián Šrközi, Peter Urbánoš, Tomáš Vachláč (žiaci 3. A a 4. A)

 

Projekt "Zmeňme budúcnosť migrácie. Investujme do potravionovej bezpečnosti a rozvoja vidieka" - výtvarná práca

Kolektív 2. A: Nikolas Berky, Adam Bešina, Vanesa Dolová, Vladimír Fabian, Simona Galbáčová, Patrik Hatala, Viktória Kamjačová, Mário Krnáč, Nikola Kubányiová, Marek Kučera, Zara Mederiová, Viktória Oláhová, Anna Ondrejková, Ľubomír Pecha, Ján Petráš, Sára Síkeľová, Saša Székelyová, Viktória Šulcová

 

Projekt "Záchrana som ja" :

Víťazný kolektív:

Vanesa Dolová, Simona Galbáčová, Patrik Hatala, Viktória Kamjačová, Mário Krnáč, Nikola Kubányiová, Marek Kučera, Zara Mederiová, Anna Ondrejková, Sára Síkeľová, Saša Székelyová, Viktória Šulcová, kolektív 2.A

 

Adrian Bobiš, Laura Nagyová, Kolektív 1. A, 1. B

Liliana Bilická, Natália Krnáčová, Janka Nikolová - 3. A

Ivan Samuel Andok, Laura Bavková, Zdenka Botošová, Kristína Dobrocká, Bianka Galambová, Michal Kállai, Lucia Kováčová, Vanesa Kováčová, Bianka Kukučková, Janka Kukučková, Peter Urbánoš, Viktória Kováčová, Marek Mišiak - 4. A

 

Ochranárik očami detí - výtvarná súťaž:

3. miesto - Jana Kukučková 4.A

 

Timravina studnička:

Mestské kolo Timravinej studničky:

I. kategória:

3. miesto - Sára Síkeľová 2. A

II. kategória:

2. miesto - Anna Šútová 5. A

3. miesto - Viktória Štefáneková 5. A

Anna Ondrejková, Simona Galbáčová - 2.A, Natália Krnáčová - 3. A

 

Okesné kolo Timravinej studničky:

I. kategória - Simona Galbáčová, Anna Ondrejková 2. A

II. kategória - Anna Šútová, Viktória Štefáneková 5. A

 

Výtvarná súťaž "Maliar Novohradu Ľudovít Kubáni 2017:

1. miesto - Viktória Kamjačová 2. A,

2. miesto - Jana Kukučková 4. A

Putovný pohár primátora

 

1. A, B - Matej Klinčok, Veronika Filipová, Slávka Krnáčová, Laura Nagyová,

2. A -Anna Ondrejková, Sára Síkeľová, Zara Mederiová, Vanesa Dolová, Viktória Šulcová,

3. A -Oliver Kálazy, Natália Krnáčová, Janka Nikolová, Liliana Bilická

 

Celoslovenská výtvarná súťaž s medzinárodnou účasťou "Slovensko, krajina v srdci Európy":

ocenenie Diplom

Jana Kukučková 4.A, Sára Síkeľová 2. A

 

Okresné kolo - cezpoľný beh:

3. miesto:

1. Viera Balažovičová 9. A               1. Dalibor Bilický 9. A

2. Ema Balgová 9. A                       2. Viktor Filip 8. A

3. Nikoleta Beňová  9. A                  3. Simon Kováč 8. A