Kontakt

Názov školy : Základná škola

Adresa školy : Ul. Poľná 1, 99001 Veľký Krtíš

Telefón : 047/48 31 056

E-mail : zspolnavkrtis@gmail.com

Zriaďovateľom školy je Mesto Veľký Krtíš, Komenského 3, 990 01 Veľký Krtíš

 

Telefón školská jedáleň: 047/48 31 049